Jag har problem att spela upp via projektor eller extern bildskärm?

Har du problem med uppspelning på projektor eller annan extern bildskärm?

Säkerställ att du använder en sladd som har HDCP-stöd med tillräcklig kapacitet för att hantera den kryptering som används på filmerna. HDCP är den teknologi som används för att skydda innehåll som streamas till en projektor eller TV.

Nya HDMI-sladdar bör lösa problemet.

Fick du svar på din fråga?