Jag hittar inte klippkort

Klippkort och tickets

Vi har ersatt klippkort med tickets.

Ditt klippkort har ersatts med tickets. För varje outnyttjat klipp på ditt klippkort har du nu fått 6 tickets insatta på ditt konto. Där kan du även köpa fler tickets.

Precis som du tidigare gjorde med klipp på ditt klippkort kan du växla in tickets mot film, filmpaket, säsonger eller avsnitt i våra appar eller på vår webbsida. I mobilapparna kan du bara betala genom att köpa och använda tickets. Där tillkommer en serviceavgift som gör att det blir dyrare att köpa tickets i apparna jämfört med på webben.

Läs mer om tickets

Fick du svar på din fråga?