Personuppgiftspolicy för Blockbuster

Senast reviderad: 2023-05-23 

Introduktion

Detta är SF Anytimes personuppgiftspolicy och i detta dokument kan du läsa om vad som gäller för de behandlingar av personuppgifter som SF Anytime AB med organisationsnummer 556748-2616 (”SF Anytime”, ”vi”, eller ”oss”) för varumärkena ”SF Anytime” och ”Blockbuster” utför i samband med att webbsidor, tjänster och applikationer används (våra ”Tjänster). Om inget annat anges är det SF Anytime AB som är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs via våra Tjänster.

Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för fyra huvudsakliga skäl:

 • för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) den tjänst vi erbjuder,
 • för att tillhandahålla en personligt anpassad tjänst unikt anpassad för individuella användare,
 • för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer till våra användare och potentiella kunder, samt
 • för att marknadsföra tjänsten och visa reklam, t. ex. i vår egen tjänst och på hemsidor som stöds av reklam.

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska skydd som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data.

Det kan finnas kompletterande personuppgiftspolicys som gäller för vissa av de tjänster vi erbjuder. Vänligen läs dessa när du skapar ett konto, väljer att delta i tävlingar, laddar ner en app, köper en produkt eller en tjänst.

Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter i de olika avsnitten här nedan.

Innehåll

 • Personuppgifter vi samlar in
 • Hur vi använder personuppgifter
 • Anledningar till att vi delar dina personuppgifter
 • Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
 • Dina individuella rättigheter
 • Säkerhet för dina personuppgifter
 • Var vi sparar och behandla personuppgifter
 • Vårt bevarande av personuppgifter
 • Ändringar i denna personuppgiftspolicy
 • Kontakta oss

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter för att vår Tjänst ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter samlas in, exempelvis när du skapar ett konto i en applikation, administrerar ditt användarkonto för Tjänsten, köper en produkt, laddar ned en app och registrerar dig som användare, registrerar dig för ett nyhetsbrev eller kontaktar oss för support. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med vår Tjänst och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på vår hemsida och mottagning av användningsdata från programvara som körs på din enhet.

Vi kan även hämta personuppgifter från tredje part. Personuppgifter som har hämtats från tredje part skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna policy och enligt eventuella ytterligare begränsningar som gäller för informationens källa. Sådana tredje partskällor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

 • Datamäklare som vi köper demografiska data av, för att komplettera information som vi samlar in.
 • Sociala nätverk, när du ger SF Anytime åtkomst till dina uppgifter i ett eller flera nätverk.
 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet.
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten.

Du kan göra val angående de personuppgifter vi samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Men om du väljer att inte ange personuppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion, finns det risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller funktionen.

De personuppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med SF Anytime, dina val, inklusive dina integritetsinställningar, och de produkter och funktioner du använder. Den persondata vi samlar in kan innefatta följande:

 • Namn och kontaktuppgifter.
  Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, kundnummer och andra liknande kontaktuppgifter.
 • Autentiseringsuppgifter
  Vi samlar in lösenord och annan liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.
 • Demografiska data.
  Vi samlar in uppgifter om dig, till exempel land och språkinställning.
 • Betalningsdata.
  Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna behandla din betalning vid eventuella hyr och köp, bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod.
 • Köphistorik.
  Vi samlar in uppgifter om dina köp, summa, tid för köp och erbjudanden som du utnyttjar.
 • Enhets- och användningsdata.
  Vi samlar in data om din enhet och hur du och din enhet interagerar med SF Anytime och vår Tjänst. Vi samlar till exempel in information om produktanvändning, vilket betyder att vi samlar in data om de funktioner du använder och filmer som du köper eller hyr. Dessa inkluderar också de inställningar du väljer och de programvarukonfigurationer du använder mest. Vi samlar även in information om enheten, anslutningen och konfigurationen, vilket betyder data om enheten och nätverket som du använder för att ansluta till vår Tjänst. Det kan innefatta även information om operativsystem, också IP-adress, enhets-id (till exempel IMEI-numret för telefoner), nationella inställningar och språkinställningar.
 • Intressen och favoriter.
  Vi samlar in data om dina intressen och favoriter. Utöver de som du uttryckligen tillhandahåller, kan även dina intressen och favoriter härledas eller anknytas från andra uppgifter som vi samlar in.

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss eller frågor och information du lämnar till kundsupport. När du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport, telefonsamtal eller chattsessioner med våra representanter, kan samtalen övervakas och spelas in.

Om du använder funktionen logga in med Facebook så får vi tillgång till den e-postadress som du använder för att logga in på Facebook.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade epostutskick.

Hur vi använder personuppgifter

I detta avsnitt beskriver vi varför vi behandlar personuppgifter och vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på. Vi stödjer oss framförallt på två olika grunder; antingen att vår behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig ("Fullgörande av avtal"), eller att vår behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse ("Berättigat intresse"). I vissa fall baseras behandlingen på ditt samtycke (”Samtycke”) eller att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse (”Rättslig förpliktelse”).

Vi har gjort vår bedömning av ”Berättigat intresse” utifrån att vår behandling för sådana ändamål är nödvändig för att kunna möta användares och kunders önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehållet och utformningen av tjänsterna och att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster och uppnå relevans i våra erbjudanden. Slutligen har vi ett berättigat intresse av att kunna skydda vår verksamhet.

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för fyra huvudsakliga skäl:

 • för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) den tjänst vi erbjuder,
 • för att tillhandahålla en personligt anpassad tjänst unikt anpassad för individuella användare,
 • för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer till våra användare och potentiella kunder, samt
 • för att marknadsföra tjänsten och visa reklam, t.ex. i vår egen tjänst och på hemsidor som stöds av reklam.

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska skydd som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data.

 • Tillhandahålla och förbättra materialet i Tjänsten. Vi använder uppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten och utföra nödvändiga affärsåtgärder. Detta innefattar att hantera materialet i Tjänsten, underhålla och förbättra Tjänstens prestanda, utveckla nya funktioner, bedriva analys och tillhandahålla kundsupport. Exempel på sådan användning innefattar följande:
 • Tillhandahålla produkter och tjänster. Vi använder uppgifter när du köper eller hyr en film hos oss och för att förse dig med vårt material som filmer och events. Vi kommer att verifiera din ålder, betaluppgifter och ditt konto vid registrering som användare av vår Tjänst via den e-post som du angav vid registrering.
 • Kundsupport. Vi använder uppgifter för att ge support- och stödtjänster till dig så att du kan utnyttja vår Tjänst.
 • Produktförbättring. Vi använder data för att förbättra vår Tjänst, bland annat genom att uppdatera funktioner. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick i vår Tjänst för att förbättra relevansen för sökresultat, användningsdata för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, innehåll i Tjänsten och placering av relevant innehåll för dig i Tjänsten.
 • Säkerhet. Vi använder uppgifter för att skydda innehållet i vår Tjänst och kunders säkerhet för att upptäcka och förhindra bedrägeri och för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi kan också blockera leverans av ett meddelande eller ta bort innehållet om det bryter mot våra villkor.
 • Affärsverksamhet/Business Intelligence. Vi använder uppgifter för att utveckla aggregerade analyser och Business Intelligence som gör det möjligt för oss att driva och skydda vår verksamhet samt att ta välgrundade beslut. Vi använder huvudsakligen anonym data som inte består av personuppgifter vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften.

  Laglig grund:
  Fullgörande av avtal med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR) eller Berättigat intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR). Behandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig är t.ex. insamling och lagring av din e-postadress för att bland annat kunna verifiera registrerade betaluppgifter. Behandling som vi utför med stöd av ett Berättigat intresse är t.ex. att vi behandlar dina kontaktuppgifter för att tillgodose ditt intresse att ta emot kundservice.
 • Personligt anpassade tjänster. Vår Tjänst innehåller anpassade funktioner som automatiskt skräddarsyr din upplevelse baserat på våra uppgifter om dina aktiviteter, intressen och, där vi har inhämtat ditt samtycke eller har stöd av lag eller avtal, även din position. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren så att du får personligt anpassade tjänster och erbjudanden som du kan vara intresserad av. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad personalisering.

  Laglig grund:
  Berättigat intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR).
 • Kommunikation. Vi använder data för att kommunicera med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig per e-post, telefon, eller på andra sätt för att meddela dig när säkerhetsuppdateringar är tillgängliga, uppdatera dig kring ett supportärende, informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt, eller berätta om ett erbjudande som kan vara av intresse för dig. Mer om hur du hanterar dina kontaktuppgifter, e-postprenumerationer och kampanjmeddelanden hittar du i avsnittet ”HUR DU KOMMER ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER” i denna personuppgiftspolicy.

  Laglig grund:
  Fullgörande av avtal (om behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser mot dig) (Artikel 6(1)(b) GDPR), eller Berättigat intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR).
 • Marknadsföring och reklam. Vi använder data du uppger vid registrering av användarkonto, data vi samlar in när du genomför köp och använder vår Tjänst för att ge dig relevant marknadsföring och visa reklam som du kan ha intresse av. Detta möjliggör att vi kan rikta intressebaserad reklam till våra kontohavare. När du besöker våra hemsidor, kommer några av de cookies vi placerar på din dator vara annonserings cookies, så att vi kan förstå vilka typer av sidor som du är intresserad av. Vi kan därefter visa rekommendationer om filmer eller annonser på din webbläsare som baseras på dessa uppfattade intressen. Till exempel om du visat ett särskilt intresse för en specifik film, kan du komma att få fler annonser på liknande filmer.

  Det är viktigt att komma ihåg att ingen av de tekniker vi använder för intressebaserad reklam samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

  Annonserna som du ser i din webbläsare kan väljas utifrån data om dig som vi bearbetar, till exempel dina intressen och favoriter, dina transaktioner, hur du använder vår Tjänst, sökfrågor eller innehåll du visas. Annonserna kan också väljas utifrån annan information som vi får reda på om dig med tiden med hjälp av demografiska data, positionsdata (där tillåtet), sökfrågor, intressen och favoriter, användningsdata från vår Tjänst och hemsida och från våra annonsörers och partners hemsidor och appar.

  Vi kan även dela anonym beteendedata om våra användare till våra annonsörer och partners, inklusive företag som sponsrar innehåll som märks med ”Sponsrat av”, ”Betalt innehåll/Betalt av” eller ”Innehåll från annonsörer/Från våra annonsörer”. Anonym data är information som inte går att koppla till en individ där vi har tagit bort alla referenser och kopplingar till våra användare. Detta betyder att när du besöker andra hemsidor kan du visas annonsering som baseras på ditt beteende på våra hemsidor.
  Beteendestyrd retargeting är en annan form av intressebaserad reklam som låter oss visa reklam för dig baserad på dina intressen och köp-/hyrhistorik på en hemsida utanför vår hemsida. Till exempel, om du har hyrt en film, kan du komma att se annonser för liknande filmer. Detta möjliggör för företag att rikta annonser till dig om du lämnar deras hemsida utan att genomföra ett köp.

  Laglig grund:
  Berättigat intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR).

Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam i din webbläsare, utan att den reklam som visas inte kommer att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. Se mer under avsnittet ”HUR DU KOMMER ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER” nedan.

Övrig annonsering. Innehållet i vår Tjänst är inte influerat av annonsörer eller marknadsföringspartners, inte heller är de utformade för syftet att marknadsföra en produkt, utom i de fall där det uttryckligen står angivit att innehållet är ”sponsrat av”, ”tillhandahålls av”, ”presenteras av”, ”betalt innehåll/betalt av”, eller ”Annonsörers innehåll / från våra annonsörer” eller liknande som representerar sponsrat innehåll och reklam.

Övriga ändamål. Om vi avser att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om din tillåtelse eller, där det krävs, ditt samtycke. Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan att vi skulle använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi kan leverera de tjänster och produkter till dig som du beställt.

Vi anlitar olika leverantörer som utför tjänster för vår räkning, t.ex. leverantörer av kundhanterings- och ärendehanteringssystem, analysverktyg, system för kommunikation via bland annat e-post och chatt, kundservicesupport, marknadsföring och trafikmätning samt utvecklingstjänster och leverantörer som tillhandahåller skydd, support och utveckling av våra system och tjänster. Dessa leverantörer kan behöva behandla eller få tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina tjänster. Våra leverantörer är bundna av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar deras hantering av personuppgifter.

Vi delar den betalningsinformation du lämnar för att genomföra ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker.

Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 • följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 • skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada,
 • hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 • skydda rättigheter eller egendom som tillhör SF Anytime, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör SF Anytime kommer vi inte att själva undersöka en kunds privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Mina Sidor

Om du vill komma åt, redigera eller ta bort profil- och betalningsinformationen på ditt SF Anytime-konto, eller ändra ditt lösenord eller avsluta ditt konto kan du göra det genom att besöka ”Mina Sidor” på sfanytime.com.

Om du inte kan komma åt personuppgifter som samlas in av oss på SF Anytime genom vår Tjänst kan du alltid kontakta oss via epost på support@blockbuster.dk. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

Dina kommunikationsinställningar

Du kan välja huruvida du vill ta emot kampanjmeddelanden från SF Anytime. Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet.

Dina reklaminställningar

Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam i din webbläsare, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. I den utsträckning informationen som används för intressebaserad reklam även används för andra nödvändiga syften (bland annat tillhandahålla våra produkter, analyser och bedrägeridetektering) kommer inte insamlingen av sådana uppgifter att upphöra om du avanmäler dig från intressebaserad reklam.

Om du vill få mer information om intressebaserad marknadsföring och hur du kan avstå från den, vänligen besök youronlinechoices.com eller networkadvertising.org (om du besöker våra webbsiter från USA).

Webbläsarbaserade kontroller

 • Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookiekontroller beskrivs i vår Cookiepolicy.
 • Spårningsskydd. Vissa webbläsare har en funktion som kallas Spårningsskydd som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbplatser som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbplatser, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredje partssidor kan samla in om dig.

Kundkonto SF Anytime och Blockbuster

 • Skapa och använda ditt personliga konto. När du skapar ett personligt användarkonto vid registrering för vår Tjänst efterfrågas vissa personliga data och vi kommer att tilldela dig ett unikt kund ID-nummer för att identifiera ditt konto och associerad information.
 • Inloggning. När du loggar in på ditt konto skapar vi en registrering av inloggningen, vilket innefattar datum och tid, information om enheten och applikationen du loggade in på.

Dina individuella rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen (GDPR) har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och få information direkt från oss om hur vi behandlar personuppgifter om dig. Nedan kan du läsa om dina rättigheter

 • Rätt att återkalla samtycke. Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av personuppgifter.
 • Rätt till information. Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna information får du genom denna Personuppgiftspolicy samt genom att svara på frågor från dig.
 • Rätt till tillgång. Du har rätt att få reda på om SF Anytime behandlar dina personuppgifter och att få en kopia över dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag. Genom registerutdraget, får du veta vilken information vi har om dig och hur vi behandlar dina personuppgifter.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att begära att vi rättar felaktig eller ofullständig information om dig, och att vi kompletterar din information.
 • Rätt till radering (rätten att bli bortglömd). Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller t.ex. sådana uppgifter som inte längre är nödvändiga att behandla eller behålla för det syfte uppgifterna blev insamlade, eller om du återkallar ditt samtycke för en behandling. I vissa kan inte SF Anytime radera dina personuppgifter då uppgifterna antingen fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade, att SF Anytimes intresse att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade, eller för att vi har krav i lag att behålla dem.
 • Rätt till begränsningar. Du har rätt att motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter om du anser att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta, att vår behandling strider mot lag eller att vi inte behöver uppgifterna för ett specifikt syfte. Du kan också begära att vi inte ska behandla dina uppgifter under tiden som vi kontrollerar detta, eller under tiden vi kontrollerar om du har rätt att invända mot viss behandling som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, d.v.s att få ut personuppgifter som tillhandahålls till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.
 • Rätt att göra invändning. Du har rätt att i vissa fall invända mot annan behandling av dina personuppgifter. Vi måste då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade. Du kan också invända mot att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring, dvs. marknadsföring via post, e-post eller SMS. Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring (inklusive profilering för dessa ändamål), och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål.
 • Rätt att lämna in ett klagomål. Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är den myndighet vilken utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.[BA(G1] 

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar i regel din begäran om registerutdrag och radering av dina personuppgifter inom 30 dagar. De åtgärder som du begärt utförs inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgifter som samlas in av oss kan lagras och behandlas huvudsakligen i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där vi, SF Anytime, våra samarbetspartners, dotterbolag eller leverantörer är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Särskilda skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra lämplig skyddsåtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav. Sådana lämpliga skyddsåtgärder inkluderar bland annat att säkerställa:

 • om EU-kommissionen har beslutat att det land utanför EU/EES till vilket dina personuppgifter överförs uppnår en “adekvat” skyddsnivå som motsvarar den skyddsnivå som GDPR ger. Detta innebär exempelvis att uppgifterna fortsätter skyddas från obehörig åtkomst och att du kan göra dina rättigheter i förhållande till uppgifterna gällande, eller
 • att EU-kommissionens standardklausuler ingåtts mellan SF Anytime och mottagaren av personuppgifterna utanför EU/EES. Det innebär att mottagaren garanterar att det skydd för dina personuppgifter som GDPR ger fortfarande gäller. I dessa fall bedömer vi också om det finns lagstiftning i mottagarlandet som påverkar skyddet för dina personuppgifter. Om det krävs vidtar vi särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES.

Vårt bevarande av personuppgifter

Vi bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten, uppfylla transaktionerna som du har begärt och godkänt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vi använder huvudsakligen anonym data som inte består av personuppgifter vid analys av kundinsikt, trender, m.m. enligt vad som anges i avsnittet ”HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER”.

Personuppgifter som SF Anytime måste spara enligt gällande lag, såsom ex.vis bokföringslagstiftning sparas så länge som krävs för att SF Anytime ska efterleva den.  Det innebär att SF Anytime inte alltid har möjlighet att radera samtliga personuppgifter även om du begär detta enligt avsnitt DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i vår Tjänst. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering högst upp i policyn.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på hemsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag.

Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Kontakta oss

Om du har frågor om vad som gäller för dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till oss, kontaktar du oss genom att använda följande kontaktinformation.

SF Anytime AB
Org. nr 556748-2616
Box 7200
103 88 Stockholm

E-postadress: support@blockbuster.dk

Om inget annat anges är SF Anytime personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via Tjänsten som omfattas av denna personuppgiftspolicy.