Battle Royale

Battle Royale

Ved tusenårsskiftet oppstår det kaos i Japan; tenåringer gjør opprør på skolene og voldshandlinger ryster landet. Staten slår tilbake med en ny lov - Battle Royale; Hvert år velges det ut en skoleklasse som settes i land på en øde øy med mat, vann og hvert sitt våpen. Det gjenstår å se hvem som er den sterkeste og eneste overlevende. Dette er "Robinson" på blodig alvor...

Undertekster

Rollebesetning og mannskap

Kinji Fukasaku
Kinji Fukasaku
Regissør
Aki Maeda
Aki Maeda
Takeshi Kitano
Takeshi Kitano
Tatsuya Fujiiwara
Tatsuya Fujiiwara

Lignende