Yleiset kilpailuehdot

Ottaessasi osaa SF Anytimen (ruotsalainen yhteisötunnus 556748-2616, osoite Box 7200, 103 88 Stockholm, puhelin +46 8 409 188 00, myöhemmin ”Järjestäjä”) hyväksyt kilpailuun osallistujana seuraavat ehdot kilpailun julistuksen yhteydessä ilmoitettujen lisäksi ja hyväksyt kohdassa 7 kuvatun tavan, jolla käsittelemme henkilötietojasi.

1. Kilpailun kulku

1.1 Osallistut Järjestäjän kilpailuun antamalla osallistumisilmoituksen tai suorittamalla kilpailun julistuksen yhteydessä ilmoitetun tehtävän ohjeiden mukaisesti.

1.2 Kilpailu on voimassa kilpailun julistuksen yhteydessä ilmoitetun ajan.

1.3 Jokaisella kilpailuun osallistuvalla on oikeus osallistua yhden (1) kerran, ellei muuta ole ilmoitettu.

1.4 Järjestäjällä on oikeus milloin tahansa hylätä kilpailija tai kilpailusuoritus kuten parhaaksi katsoo, jos niiden arvioidaan rikkovan lakeja, määräyksiä, hyviä tapoja, etiikkaa tai jonkun muun henkilön oikeuksia.

1.5 Olet yksin vastuussa osallistumisestasi kilpailuun. Järjestäjä ei ole vastuussa siitä, että osallistumisesi ei loukkaa muiden oikeuksia tai riko lakeja tai määräyksiä (muuten kuin laissa on määrätty). Järjestäjä ei voi vastata suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat väärinkäytöksistä tai lain rikkomisesta (muuten kuin laissa on määrätty). Siksi on erittäin tärkeää, että olet itse vastuussa lähettämästäsi kilpailuvastauksesta ja että olet varma siitä, että et käytä luvatta jonkun muun tuottamaa aineistoa.

1.6 Järjestäjä ei ota vastuuta kilpailuvastauksista, jotka ovat kadonneet tai vahingoittuneet, tai jotka on lähetetty väärään osoitteeseen tai liian myöhään.  Järjestäjä ei myöskään ole vastuussa mahdollisista teknisistä puutteista tai ongelmista, jotka vaikuttavat kilpailuun tai kilpailuvastauksiin.

2. Kuka kilpailuun voi osallistua

2.1 Kilpailuun osallistuvan kotipaikan täytyy olla Suomessa, ja hänen täytyy olla vähintään 18-vuotias. Tunnistusta varten (ja kilpailun muodosta riippuen) voit joutua antamaan meille etunimesi, sukunimesi ja voimassa olevan sähköpostiosoitteesi. Sen lisäksi sinun täytyy hyväksyä nämä kilpailuehdot.

2.2 Järjestäjän henkilökunta tai heidän omaisensa eivät voi osallistua kilpailuun.

3. Jos voitat

3.1 Järjestäjän henkilökunta valitsee voittajat kilpailun julistuksen yhteydessä ilmoitettujen perusteiden mukaan. Järjestäjän päätöksestä ei voi valittaa eikä järjestäjän tarvitse perustella päätöstään.

3.1 Tuomariston valitessa voittajan järjestäjä valitsee tuomariston, joka koostuu järjestäjän henkilökunnasta.  Tuomaristo valitsee voittavan vastauksen parhaimman perustelun tai muiden kilpailun julistuksen ilmoitettujen perusteiden mukaan. Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa eikä päätöstä tarvitse perustella.

3.3 Voittaja saa tiedon sähköpostin tai puhelimen kautta tai kilpailun julistamisen yhteydessä mainitulla tavalla.

3.4 Voittajan tai voittajien etu- ja sukunimi, paikkakunta ja mahdolliset muut tiedot, jotka voittaja on antanut Järjestäjälle, julkaistaan Järjestäjän sivustoissa ja/tai osallistujille lähetettävässä sähköpostiviestissä ja uutiskirjeessä, jonka Järjestäjä lähettää sen tilanneille.

4. Voitot/voitto

4.1 Voitto ja sen arvo ilmoitetaan kilpailun julistamisen yhteydessä. Voittajia valitaan yksi, ellei muuta ole ilmoitettu kilpailun julistamisen yhteydessä. Järjestäjällä on aina oikeus valita korvaava palkinto.

4.2 Voitto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Voittoa ei voi muuttaa tai vaihtaa käteiseen tai muuhun omaisuuteen.

5. Voiton verotus

5.1 Osallistuja on itse vastuussa kilpailuvoiton mahdollisesti aiheuttamista veroseuraamuksista tai kuluista. Osallistujan on itse ilmoitettava voitto ja sen arvo veroviranomaiselle. Kilpailu voi ratketa osittain tai kokonaan sattumanvaraisesti esimerkiksi sosiaalisen median päivitysten tykkäys-äänten tai #-tunnisteiden perusteella, ja tällöin voitto on lähtökohtaisesti verovapaa.

5.2 Majoitus, mahdolliset matkakulut tai muut lisäkulut, jotka aiheutuvat voiton vastaanottamisesta, ovat voittajan vastuulla, ellei muuta ole ilmoitettu.

6. Oikeudet kilpailuvastaukseen

6.1 Kilpailun edellyttäessä kilpailuvastausta sovellamme seuraavaa. Lähettämällä kilpailuvastauksesi Järjestäjälle luovutat kaikki oikeutesi (kuten tekijänoikeuden, mallioikeuden, patentin ja tavaramerkkioikeuden) vastaukseen Järjestäjälle. Tämä merkitsee sitä, että kaikki oikeutesi vastaukseen lakkaavat, ja että annat Järjestäjälle oikeuden muokata tai muokkauttaa vastausta ja luovuttaa tai siirtää sen toiselle taholle. Järjestäjä saa myös oikeuden käyttää vastausta valitsemallaan tavalla markkinointitarkoituksiin, kuten lehdistötiedotteisiin tai mainoksiin. Järjestäjä saa luvan käyttää vastausta kaikissa maissa, kaikkiin tarkoituksiin ja kaikilla olemassa olevilla menetelmillä maksamatta korvauksia sinulle. Järjestäjällä on esimerkiksi oikeus käyttää vastaustasi kaikissa alustoissa, kuten Internetissä, matkapuhelimissa ja niin edelleen.

6.2 Voit milloin tahansa kilpailun keston aikana pyytää, että kilpailuvastauksesi poistetaan kilpailusta. Saat takaisin oikeutesi kilpailuvastaukseesi, jos peruminen tapahtuu ennen kilpailun lopullista ratkeamista. Kilpailun voittajana sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta perua kilpailuvastaustasi kilpailun päättymisen ja ratkeamisen jälkeen.

6.3 Lähettämällä kilpailuvastauksesi Järjestäjälle takaat, että vastaus on oman työsi tulos, ja että vastausta ei ole kopioitu jonkun muun työstä, ja että se ei loukkaa muiden oikeuksia.

7. Henkilötietojen käsittely

7.1 Kilpailun yhteydessä antamasi tiedot (tyypillisesti etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) ovat tarpeen kilpailun hallinnoimiseksi. Näin voimme lähettää osallistujille kilpailuun liittyviä viestejä.

7.2 Kilpailun loputtua Järjestäjä voi säilyttää luovuttamasi henkilötiedot, jos Järjestäjä katsoo sen tarpeelliseksi asiakastietojesi täydentämiselle, jos olet esimerkiksi vaihtanut osoitettasi tai sähköpostiosoitettasi.

7.3 Kilpailu voidaan järjestää kolmannen osapuolen (kuten sosiaalisen median) kautta. Kolmas osapuoli voi olla itsenäinen, tai sillä voi olla yhteinen rekisterinpitäjä Järjestäjän kanssa. Järjestäjä ei ole vastuussa kolmansien osapuolten (kuten Facebookin) tavasta käsitellä henkilötietojasi, jos kolmannella osapuolella on oma rekisterinpitäjänsä.

7.4 Järjestäjä ottaa yhteyden voittajaan kohdan 3.3 mukaan. Jättämiesi tietojen (etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron) lisäksi voimme pyytää sinulta postiosoitteen ja syntymäaikasi. Syntymäajan tarkoitus on varmistaa, että kilpailija (ja voittaja) on täyttänyt 18 vuotta. Alle 18-vuotiaat eivät saa osallistua kilpailuun tai voi ottaa vastaan kilpailuvoittoa.

7.5 Kohdassa 7 kerrotut tiedot henkilötietojesi käsittelystä koskevat Järjestäjän järjestämiä kilpailuja, ja käsittelytapoja täydentää SF Studiosin tietosuojaseloste.