Generelle konkurrencebetingelser

Konkurrencen arrangeres af SF Anytime (”Arrangøren”) (organisationsnummer 5556748-2616, Box 7200, 103 88 Stockholm, Sverige telefonnummer: +46 8 409 188 00).

Ved at deltage i konkurrencen accepterer du som deltager følgende vilkår, udover dem der specifikt er angivet i forbindelse med annonceringen af konkurrencen. Desuden tilkendegiver du, at du har læst, hvordan vi behandler dine persondata, hvilket er beskrevet i punkt 7.

1. Hvordan deltager man

1.1. For at deltage i Arrangørens konkurrence skal du indsende et konkurrencebidrag eller udføre en handling i overensstemmelse med de instruktioner, der bliver angivet i beskrivelsen af konkurrencen.

1.2. Konkurrencen kører i den periode der er angivet i beskrivelsen af konkurrencen.

1.3. Hver deltager i konkurrencen må indsende et (1) bidrag, hvis ikke andet er angivet.

1.4. Arrangøren forbeholder sig retten til at udelukke deltagere og konkurrencebidrag fra konkurrencen, hvis de mistænkes for at stride mod love eller andre regler, almindelig moral og etik, eller hvis de krænker andres rettigheder.

1.5. Du er selv ansvarlig for dit konkurrencebidrag. Arrangøren er ikke ansvarlig for, om konkurrencebidraget krænker andres rettigheder eller på anden måde bryder love eller andre regler foruden det, der er underlagt loven. Arrangøren kan desuden ikke stilles til ansvar for direkte eller indirekte skader, der kan forbindes med en eventuel krænkelse af sådanne rettigheder eller lovbrud (andet end hvad der er fastsat i loven). Det er derfor meget vigtigt, at du selv har lavet det konkurrencebidrag, som du sender ind, og at du er sikker på, at du ikke indsender materiale, som en anden har lavet eller ejer uden, du har fået denne persons tilladelse.

1.6. Arrangøren er ikke ansvarlig for konkurrencebidrag, der er bortkommet, er blevet beskadiget, er sendt til forkert adresse eller er ankommet for sent. Arrangøren er ligeledes ikke ansvarlig for eventuelle tekniske mangler og problemer, der påvirker konkurrencen eller konkurrencebidragene på nogen måde.

2. Hvem kan deltage

2.1. For at kunne deltage i konkurrencen skal du være bosat i Danmark [LGJ1] og være fyldt 18 år. For at vi kan identificere dig, kan det afhængigt af konkurrencen være nødvendigt, at du angiver dit fornavn, efternavn og e-mailadresse (den skal være gyldig). Desuden skal du acceptere og godkende disse konkurrencebetingelser.

2.2. Ansatte hos Arrangøren og medlemmer af deres husstand må ikke deltage.

3. Hvis du vinder

3.1. Vinderne findes af ansatte hos Arrangøren ud fra de kriterier, der er angivet i konkurrencens beskrivelse. Der kan ikke klages over Arrangørens beslutning, og Arrangøren behøver ikke begrunde sin beslutning.

3.2. I de tilfælde, hvor vinderne udpeges af en jury, er juryen udpeget af Arrangøren og består af ansatte hos Arrangøren. Juryen finder vinderne baseret på den bedste begrundelse eller efter kriterier, der fremgår af konkurrencens beskrivelse. Der kan ikke klages over juryens beslutning, og juryen behøver ikke begrunde sin beslutning.

3.3. Vinderne bliver kontaktet på e-mail eller telefonisk. Der kan også være angivet en alternativ måde i forbindelse med konkurrencens udskrivelse.

3.4. Vinderens/Vindernes for- og efternavn samt by og eventuelt yderligere informationer, som vinderen har givet Arrangøren, kommer til at figurere på Arrangørens hjemmeside og/eller i e-mails til konkurrencedeltagere og abonnenter på Arrangørens nyhedsbrev.

4. Præmier/præmie

4.1. Præmien og dens værdi angives i forbindelse med udskrivningen af konkurrencen. Hvis intet andet angives ved udskrivningen af konkurrencen, bliver der fundet en (1) vinder. Arrangøren har altid ret til at vælge en tilsvarende præmie.

4.2. Præmien er personlig og kan ikke overdrages til en anden. Præmien kan desuden ikke omsættes til kontanter eller ombyttes til andre produkter.

5. Gevinstafgift m.m.

5.1. Vinderen er selv ansvarlig for at betale eventuel gevinstafgift eller andre omkostninger, der opstår i forbindelse med modtagelsen af præmien. Du er selv ansvarlig for at opgive præmien og dens værdi på din årsopgørelse til Skat. Værdien af en præmie vundet i en konkurrence, hvor vinderen bliver fundet helt eller delvist tilfældigt, f.eks. ved at ”like” et opslag eller anvende et hashtag, skal der som udgangspunkt ikke betales afgift af.

5.2. Logi, eventuelle rejseomkostninger eller andre meromkostninger forbundet præmien betales af vinderen, medmindre andet er angivet i konkurrencen.

6. Rettigheder til konkurrencebidraget

6.1. Hvis konkurrencen kræver, at du skal indlevere et konkurrencebidrag, gælder følgende. Ved at indsende dit konkurrencebidrag til Arrangøren overdrager du samtlige rettigheder (f.eks. ophavsret, mønsterret, patenter og varemærkeret) til dit bidrag til Arrangøren. Det indebærer blandt andet, at alle dine rettigheder til bidraget bortfalder, og at du giver Arrangøren ret til selv eller gennem tredjepart at ændre og bearbejde bidraget samt at overdrage eller uploade det til tredjepart. Arrangøren får desuden ret til at anvende bidraget, hvor det ønskes inklusive i markedsføring, f.eks. i en pressemeddelelse eller i en annonce. Arrangøren får desuden ret til at benytte bidraget i hele verden, til alle formål, i alle medier og på alle måder, der findes, uden du er berettiget til nogen form for godtgørelse. For eksempel har Arrangøren ret til at bruge bidraget på alle platforme, såsom internettet, mobil osv.

6.2. Du kan når som helst, mens konkurrencen løber, anmode om, at dit bidrag skal fjernes fra konkurrencen. Sker dette inden konkurrencen udløb, får du alle dine rettigheder til dit konkurrencebidrag tilbage. Hvis du vinder, kan du ikke bede om at få dit bidrag fjernet, efter konkurrencen er afgjort og slut.

6.3. Ved at indsende dit konkurrencebidrag til Arrangøren garanterer du, at det er et resultat af dit eget arbejde, og at bidraget ikke er kopieret fra nogen anden eller på anden måde krænker andres rettigheder.

7. Behandling af personoplysninger

7.1. De oplysninger (typisk for- og efternavn, e-mailadresse og telefonnummer), som du opgiver om dig selv i forbindelse med konkurrencen, bliver brugt til at kunne administrere konkurrencen, f.eks. for at kunne sende e-mails til dig som konkurrencedeltager inden for rammen af konkurrencen.

7.2. Arrangøren beholder de personoplysninger, som du har opgivet i forbindelse med konkurrencen efter konkurrencens afslutning, hvis det er nødvendigt for at supplere de personoplysninger, som Arrangøren allerede har om dig i din egenskab af kunde hos Arrangøren, f.eks. hvis du er flyttet eller har fået ny e-mailadresse.

7.3. Hvis konkurrencer gennemføres via tredjepart, f.eks. sociale medier, kan den pågældende tredjepart være selvstændig eller fælles persondataansvarlig sammen med Arrangøren. Arrangøren er ikke ansvarlig for tredjeparts (f.eks. Facebooks) håndtering af dine personoplysninger, hvis tredjepart er selvstændig persondataansvarlig.

7.4. Hvis du vinder, vil Arrangøren kontakte dig ifølge punkt 3.3. ovenfor. Du kan blive bedt om at give flere oplysninger end dem, du allerede har givet (for- og efternavn, e-mailadresse og telefonnummer). Du kan blive bedt om at oplyse din adresse og din fødselsdato. Din fødselsdato bruger Arrangøren til at bekræfte, at du som konkurrencedeltager (og nu også som vinder) er over 18 år. Da personer under 18 år ikke må deltage i konkurrencen, må en person under 18 år heller ikke modtage en præmie i konkurrencen.

7.5. Informationerne i punkt 7 om, hvordan vi håndterer dine persondata, gælder specifikt for de tilfælde, hvor du deltager i konkurrencer arrangeret af Arrangøren og suppleres af SF Studios politik for håndtering af persondata.