Tickets kjøpt fra og med 17/11 2023 er gyldige i tre år.

Fra og med fredag 17/11 2023 har vi innført en gyldighetsperiode på tre år for tickets som kjøpes fra denne datoen. Dato for kjøp av tickets finner du på siden Mine kjøp.

Tickets som er kjøpt før ovennevnte dato, har ingen utløpsdato.

Les mer om tickets

Fikk du svar på spørsmålet ditt?