Prey for the Devil

Prey for the Devil

20221 t 33 mSkrekk
5.3
15+

Søster Ann tror hun svarer på et kall om å bli den første kvinnelige eksorsisten... Men hvem, eller hva, har kalt henne? Som svar på de økende tilfellene av demonisk besettelse, oppsøker Ann en eksorsismeskole åpnet av den katolske kirken. Så langt har skolene bare trent prester i eksorsisme, men en professor anerkjenner søster Anns gaver og er villig til å utdanne henne.

Rollebesetning og mannskap

Daniel Stamm
Daniel Stamm
Regissør
Jacqueline Byers
Jacqueline Byers
Virginia Madsen
Virginia Madsen
Ben Cross
Ben Cross
Christian Navarro
Christian Navarro
Colin Salmon
Colin Salmon

Lignende