Hjemme alene 3

Hjemme alene 3

Fire skurker har stjålet en verdifull mikrochip som de har gjemt i en leketøysbil for å lure tollen. Under en forveksling av vesker på flyplassen får en sur gammel dame med seg leketøysbilen hjem, som i sin tur gir bilen til nabogutten Alex. Skurkene vil selvsagt ha bilen med chipen i, og bestemmer seg for å gjøre innbrudd i alle husene i kvarteret. Men åtte år gamle Alex er forberedt på deres besøk ...

Rollebesetning og mannskap

Raja Gosnell
Raja Gosnell
Regissør
Olek Krupa
Olek Krupa
Rya Kihlstedt
Rya Kihlstedt
Alex D. Linz
Alex D. Linz
Lenny von Dohlen
Lenny von Dohlen

Lignende